Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkolenie - Procedura Niebieskiej Karty

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla pedagogów, psychologów i specjalistów placówek oświatowych, dotyczące Procedury Niebieskiej Karty.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. w godzinach 13.00 – 16.00 w siedzibie PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu.

Prowadząca: pani Marta Waniszewska – psycholog, pedagog, terapeutka, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz reintegracji społecznej, interwent kryzysowy.

Celem szkolenia jest:
1. Wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.

  1. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskiej Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
•    Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
•    Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
•    Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

ZGŁOSZENIE należy złożyć w PCEiKK do dnia 19 kwietnia 2022 r. lub wysłać skan na adres: sekretariat@boleslawiec.pceikk.pl.

 

Data dodania: 2022-04-05 11:30:29
Data edycji: 2022-04-20 13:20:26
Ilość wyświetleń: 277

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook