Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Doskonalenie zawodowe

 • Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży budowlanej (BUD)".

  Warsztaty online odbędą się w terminie:

  • 6 listopada 2023 r. od godziny 9.00 do godziny 12.20.

  Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży budowlanej.

  Celem jest:

  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.

  Warsztaty online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Elektroniczny formularz rejestracji

 • Informacja MEiN: Technologia OpenAI GPT – zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie, w ramach programu „Wirtualne Laboratoria Przyszłości – WLP”. Celem programu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych dostępu do zaawansowanego oprogramowania naukowo-technicznego oraz do komputerów o dużej mocy obliczeniowej w chmurze.
 • Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego przy Opolskim Centrum Edukacji organizuje w terminie 13 listopada 2023 – 08 czerwca 2024 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

  Kurs organizowany jest formie on-line na platformie elearningowej.

  Zapisy na kurs poprzez System Obsługi Kursów https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/3749 .

  Informacje o kursie

  Kurs on-line.

  Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności poprzez kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.

  Zakres tematyczny jest zgodny z ramowy program kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatwierdzonym przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN i obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, oraz metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu.

  Kurs obejmuje 130 godzin pracy własnej uczestników na platformie moodle (rozwiązujesz zadania w dogodnym dla siebie czasie) oraz 20 godzin obserwacji zajęć.

  Dodatkowe informacje:

  Uzyskiwane kwalifikacje:

  Kurs nadaje kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575 ze zm.).

  Adresatami kursu są nauczyciele praktycznej nauki zawodu którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków – ukończyli:

  - studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,

  - studia na kierunku, którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,

  oraz osoby, które-

  - posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

  - posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

 • Webinaria PARP, ukazujące wyniki badań ogólnopolskich i branżowych prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II. Dyskusje na temat trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy, kompetencji potrzebnych przez pracodawców, sposobów rozwoju kompetencji, kierunkach rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany. 

  Dynamiczna mobilność czy ewolucyjne zmiany? Przyszłość branży motoryzacja i elektromobilność w świetle badań BBKL – 19.10.23 r.

  Innowacyjność a rozwój kapitału ludzkiego. Spotkanie wokół wyników II edycji projektu BBKL dla branży nowoczesnych usług biznesowych (NUB) – 24.10.23 r.

  Hiperspecjalizacja czy interdyscyplinarność - jaki kierunek rozwoju wybierze sektor usług rozwojowych? – 26.10.23 r.

  Adaptacja do trudnych czasów. Premiera Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze opieka zdrowotna i pomoc społeczna  – 8.11.23 r.

  Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją – 10.11.23 r.

  Sektor chemiczny na ścieżce przyszłości – spotkanie wokół wyników II edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – 16.11.23 r.

 • Kongres Rozwoju Energii Przyszłości. Zawody Przyszłości – zapraszamy do śledzenia transmisji z wydarzenia

Już w najbliższy czwartek „Kongres Rozwoju Energii Przyszłości. Zawody Przyszłości". Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, eksperci z branży energetycznej, naukowcy, dziennikarze, analitycy i przedsiębiorcy będą dyskutowali o wyzwaniach i szansach związanych m.in. z transformacją energetyczną, rozwojem sztucznej inteligencji i nowych technologii. Ważnym punktem debaty będzie także kwestia zawodów przyszłości i konieczności dostosowania kształcenia do wyzwań współczesnego świata. Zapraszamy do śledzenia transmisji z kongresu.

Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy dotyczącej energetyki oraz nowych technologii energetycznych. Uczestnicy konferencji będą rozmawiali także o przygotowaniu kadr na potrzeby sektora energetycznego oraz nowoczesnej gospodarki.

Ważnym punktem kongresu będzie dyskusja na temat zawodów przyszłości, rozwoju kompetencji i kształcenia w świecie przesyconym nowymi technologiami, w którym coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja. 

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Badawczym Polskiej Akademii w Jabłonnej. 

Panele dyskusyjne 

 • Zawody przyszłości
 • Kształcenie specjalistów przyszłości dla energetyki jądrowej
 • Rola sztucznej inteligencji w rozwoju kompetencji zawodowych miękkich i twardych
 • Innowacyjne zawody przyszłości w sektorach: medycznym, energetycznym, sztucznej inteligencji
 • Rozwijanie nowych kompetencji i wdrażanie nowych technologii

Transmisja z wydarzenia będzie prowadzona na profilach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji na kanale You Tube.

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, KDPW_CCP oraz Fundacja GPW mają przyjemność zaprosić Państwa do oglądania transmisji z uroczystości „Ring the Bell for Financial Literacy", która zainauguruje tegoroczną edycję World Investor Week (WIW).

   Wydarzenie odbędzie się w dniu 2.10.2023 r.

   TRANSMISJA 

  AGENDA:

   8:58    Otwarcie „Ring the Bell for Financial Literacy"         

              Przywitanie przez Moderatora
   9:00     „Ring the Bell"

              Uderzenie w dzwon przez przedstawicieli Organizatorów Wydarzenia:

               GPW, UKNF, KDPW_CCP, Fundacji GPW

  9:01 – 9:20 Przemówienia otwierające

  • dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW
  • Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW_CCP
  • Piotr Koziński, p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, UKNF
  • Alina Bączar, Wiceprezes Zarządu Fundacji GP9:20 – 9:30 Wystąpienie Przedstawiciela IOSCO
  •   Mr. Jean-Paul Servais,
  • Chairman, Financial Services and Markets Authority, Belgium,
  • Chairman of the IOSCO Board and Chairman of the IOSCO European Regional Committee (ERC)

  Emisja nagrania z polskimi napisami

  9:30 – 9:50 Czy inwestując pieniądze zawsze pomnożysz kapitał – czym   różnią się inwestycje na rynku kapitałowym od „okazji" inwestycyjnych

  • Dorota Nowalińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  9:50 – 10:10 Cyberoszustwa inwestycyjne – jak nie dać się okraść w Internecie

  • Paweł Piekutowski, Kierownik w Departamencie Cyberbezpieczeństwa, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  10:10 – 10:40 Skąd czerpać wiedzę o inwestowaniu – prezentacja agendy WIW w Polsce i projektów edukacyjnych Organizatorów.

 

      Zapraszamy do udziału.

 • Webinar pt. Branżowe Symulacje Biznesowe na lekcjach biznesu i zarządzania, który odbędzie się15.06.2023 (tj. czwartek) o godz. 16:00. 

  Uczestnicy podczas spotkania będą mogli zapoznać się z jedną z metod nauczania nowego przedmiotubiznes i zarządzanie, który od września zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Pokażemy narzędzie, dzięki któremu uczniowie podczas zajęć mogą zakładać oraz prowadzić wirtualne przedsiębiorstwo w wybranej branży lub w branży, w której się kształcą (https://revas.pl/symulacje/)

  Webinar jest skierowany do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz dyrektorów szkół. 

  Dzień po spotkaniu, uczestnikom zostaną przesłane zaświadczenia potwierdzające wzięcie udziału w sesji.

  Zapisy: https://revas.pl/jak-uczyc-biz/

 

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinaria dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli realizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR:

- „Moje finanse – praktyczne zastosowanie matematyki" – I edycja, 16 maja 2023 r., 10:00-12:05 - szczegóły

- „System emerytalny w Polsce – sposoby zabezpieczenia spokojnej starości", 23 maja 2023 r., 10:00-11:05 - szczegóły

- „Cyberprzestępcy w świecie finansów", 29 maja 2023 r., 10:00-11:05 - szczegóły

- „Zawód maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, przykłady innych zawodów związanych z rynkiem kapitałowym", 2 czerwca 2023 r., 10:00-12:05 - szczegóły

- „Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami", 15 czerwca 2023 r., 10:00-11:05 - szczegóły

Rejestracja na webinaria odbywa się online.

 

Program „Młodzi Przedsiębiorczy", realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwracał uwagę na kształtowanie kompetencji społecznych uczniów na lekcjach przedsiębiorczości. Składał się z dwóch ścieżek. W ramach pierwszej, czyli ścieżki podstawowej, nauczyciele pracowali z gotowymi scenariuszami lekcji przedsiębiorczości. W ramach drugiej, czyli ścieżki rozszerzonej, uczniowie z pomocą mentora pracowali nad rozwijaniem swoich pomysłów na firmy i ubiegali się o grant na ich przetestowanie.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wypracowane materiały, do wykorzystania w procesie kształcenia uczniów, oraz efekty stosowania metody projektu na lekcjach przedsiębiorczości. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i gotowe narzędzia. Zostaną także zainspirowani do wzmacniania kompetencji społecznych u uczniów szkół, prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego, które pomogą im w przyszłości prowadzić własny biznes i osiągnąć sukces.

Pierwsza część konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • metoda projektu prowadząca – od etapu planowania, przez organizowanie, do podsumowania – do dużych osiągnięć oraz jej wykorzystanie w celu realizacji projektu firmy uczniowskiej;
 • wykorzystanie opracowanych scenariuszy lekcji podczas zajęć edukacyjnych;
 • firmy założone przez uczniów inspiracją do tworzenia nowych, oryginalnych projektów w pracy z klasą.

Druga część konferencji zawiera:

 • warsztat podsumowujący dla beneficjentów biorących udział w ścieżce rozszerzonej programu „Młodzi Przedsiębiorczy";
 • warsztat mający na celu wypracowanie pomysłu na firmę uczniowską do realizacji z klasą oraz wskazanie praktycznego wykorzystania idei spółdzielczości do rozwijania u uczniów kompetencji społecznych.

Link do zapisów na konferencję

Strona internetowa programu „Młodzi Przedsiębiorczy", realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 • Konferencja online „Gotowi na przyszłość. Czego i jak uczyć młodych ludzi w szkołach branżowych?" - 31 maja 2023 r. podsumuje program „Młodzi Przedsiębiorczy" Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Program dotyczył kształtowania kompetencji społecznych uczniów i uczennic na lekcjach przedsiębiorczości. Składał się z dwóch ścieżek: podstawowej (nauczyciele pracowali z gotowymi scenariuszami lekcji przedsiębiorczości) oraz rozszerzonej (uczniowie z pomocą mentora rozwijali swoje pomysły na firmy i ubiegali się o grant na ich przetestowanie). Podczas konferencji zostaną przedstawione efekty pracy metodą projektu na lekcjach przedsiębiorczości oraz wypracowane w projekcie materiały, z podaniem możliwości ich wykorzystania na zajęciach. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i zostaną zainspirowani do wzmacniania u swoich uczniów kompetencji społecznych, które pomogą im w przyszłości prowadzić własny biznes i osiągnąć sukces. 
   
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w ponowionym naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

  Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.9.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 223 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

  1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża elektroenergetyczna (ELE); 7) branża teleinformatyczna (INF); 8) branża leśna (LES); 9) branża mechaniczna (MEC); 10) branża opieki zdrowotnej (MED); 11) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 12) branża przemysłu mody (MOD); 13) branża motoryzacyjna (MOT); 14) branża metalurgiczna (MTL); 15) branża ogrodnicza (OGR); 16) branża rolno-hodowlana (ROL);
  17) branża spożywcza (SPC); 18) branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 19) branża pomocy społecznej (SPO); 20) branża rybacka (RYB); 21) branża transportu drogowego (TDR);
  22) branża transportu kolejowego (TKO); 23) branża transportu lotniczego (TLO).UWAGA! W postępowaniu WA-ZUZP.2611.9.2023 zmieniły się warunki udziału oraz punktowane kryteria oceny doświadczenia dodatkowego.

  Ogłoszenie skierowane jest do:

  a)    czynnych nauczycieli kształcenia zawodowego lub

  b)    instruktorów praktycznej nauki zawodu lub

  c)     pracodawców lub pracowników, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki lub

  d)    przedstawicieli partnerów społecznych, członków Sektorowych Rad ds Kompetencji, przedstawicieli instytucji Klastra, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

  Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (POWR.02.15.00-00-3013/20-00, POWR.02.15.00-00-3018/20-00, POWR.02.15.00-00-3019/20-00, POWR.02.15.00-00-3031/20-00, POWR.02.15.00-00-3035/20-00, POWR.02.15.00-00-3036/20-00, POWR.02.15.00-00-3039/20-00, POWR.02.15.00-00-3043/20-00, POWR.02.15.00-00-3047/20-00, POWR.02.15.00-00-3048/20-00, POWR.02.15.00-00-3049/20-00, POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POWR.02.15.00-00-3056/20-00) są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

   

  Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

  1. POWR.02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
  2. POWR.02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O.
  3. POWR.02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
  4. POWR.02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
  5. POWR.02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
  6. POWR.02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
  7. POWR.02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
  8. POWR.02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O.
  9. POWR.02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

  10. POWR.02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

  11. POWR.02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

  12. POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA

  13. POWR.02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

  Ważne! Oferent może złożyć ofertę do wszystkich części postępowania.

  Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym", który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym). Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców. 

  Termin składania ofert trwa do 22 maja 2023 r. do godz. 10.00.

  Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

 

 • Szanowni Państwo!

  Zapraszamy do udziału w zdalnym seminarium metodologicznym dedykowanym re - i up- skillingowi w motoryzacji.

  11-ego maja będziemy rozmawiać o koniecznych kierunkach rozwoju, potrzebach i możliwościach.

  Na wirtualnej sali szkoleniowej spotkają się firmy, ale też instytucje szkoleniowe i szkoły, w tym dla dorosłych.

  To ważne, by określić pożądane kierunki kształcenia i zweryfikować, jakie możliwości obecnie mają dorośli w ramach kształcenia ustawicznego.

  Zapraszam serdecznie do udziału i dyskusji!

  W szczególności liczymy na Działy HR oraz doradców zawodowych/personalnych!

  Zapisy do 10.05. pod linkiem: https://forms.gle/MxJ1dnHm3UUQoAeX7

  Do zobaczenia on-line!

 

 • Wydział Edukacji dla Rynku Pracy we współpracy z Wydziałem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)", która odbędzie się online 10 maja 2023 r.

  Cele konferencji:

  • rozwijanie umiejętności stosowania przepisów prawa oraz tworzenia aktów wewnętrznych,
  • rozwijanie umiejętności planowania, pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi,
  • rozwijanie umiejętności planowania projektów edukacyjnych, zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi oraz środkami finansowymi tych projektów.

  Cele warsztatów:

  • rozwijanie umiejętności doboru nowych kadr,
  • zarządzanie procesami podejmowania decyzji i przepływu informacji umożliwiających tworzenie uczącej się organizacji,
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania konfliktów.

  Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów szkół każdego szczebla oraz kadrę zarządzającą placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek systemu oświaty.

  Elektroniczny formularz zapisu.

 

 

 • Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line „ Ewaluacja pracy własnej nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych", które odbędzie się w terminie od 11 maja do 28 maja 2023 r.

  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych i metodycznych oraz specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Szkolenie realizowane będzie metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i będzie miało charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznawać się będą z proponowanymi w ramach szkolenia treściami oraz wykonywać ćwiczenia w wybranym dla siebie tempie i czasie.

  Celem szkolenia jest:

  1. Rozwijanie umiejętności w obszarze autodiagnozy pracy własnej nauczyciela przedmiotów zawodowych.
  2. Zwrócenie uwagi na zasadność dokonywania samooceny pracy nauczyciela.
  3. Kształtowanie umiejętności trafnego doboru obszaru autoewaluacji.
  4. Zaznajomienie z technikami oraz etapami procesu dokonywania autoewaluacji.
  5. Wyjaśnienie zasad interpretowania wyników przeprowadzonej autoewaluacji.

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy.

 

Data dodania: 2022-10-05 13:54:05
Data edycji: 2023-10-26 09:08:17
Ilość wyświetleń: 457

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej