Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zasoby internetowe

 

Materiały wideo dostępne na zasadach wolknej licencji do wykorzystania w czasie lekcji zdalnych na każdm poziomie edukacji

(aktualnie jest to zbiór materiałów dotyczących średniowiecza, czyli II semestr klas I LO oraz klas V SP)

 

Europa i Polska w okresie pełnego średniowiecza – XI-XIII w.

Ziemie polskie – rozbicie dzielnicowe                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=2VMap2Oho8Y

Historia - Całkowite rozbicie dzielnicowe                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=o5TH5CZYkJk

Rozbicie Dzielnicowe na mapach, rok po roku - Historia na Szybko                       

https://www.youtube.com/watch?v=P-Yr06xWvlw

Historia Zakonu Krzyżackiego cz.1 i cz. 2    - Historia na Szybko                     

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ki7hIlYIY

https://www.youtube.com/watch?v=Bap5S7TOnp

Przemiany gospodarcze i społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego

Kulisy średniowiecza: Życie w średniowiecznym mieście,                              

https://www.youtube.com/watch?v=Dc4sSbM4HNI

Kultura europejska XI–XIII w.

Średniowiecze a nauka nowożytna | Uniwersytety.

https://www.youtube.com/watch?v=2I8ucURoxDY

Średniowiecze a nauka nowożytna | Recepcja wiedzy starożytnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=cT2Dbm1z5zk

Średniowiecze a nauka nowożytna | Wkład w rozwój fizyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=bB0xmk4gGNc

( Fragmenty książki Historia filozofii Władysława Tatarkiewicza )

Galeria sztuki średniowiecznej / Opowiada Agnieszka Czubak                                

https://www.youtube.com/watch?v=B2RQ52qQFA4

Styl gotycki na przykładzie architektury katedr                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=WtFFXkl-VLA

Republika sztuki (odc.8) – Sztuka romańska i gotyk                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=ceYQeqcu1sE

  • Dla bardziej zainteresowanych tematem

Architektura romańska. Architektura gotycka - wykłady dr hab. R. Eysymontta                

https://www.youtube.com/watch?v=vNRJtroBrkg

https://www.youtube.com/watch?v=gGWyU3R-XwA

 

Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce – XIV-poł. XV w.

Przemiany społeczne i zjawiska kryzysowe w Europie późnego Średniowiecza.

Średniowieczna Europa odc. 1 i 2  - Rycerze i Turnieje                                   

https://www.youtube.com/watch?v=YoUTV8WVu-M

https://www.youtube.com/watch?v=pif-cP42PdY

Średniowieczna Europa odc. 3 i 4 - Mnisi i Kacerze                                          

https://www.youtube.com/watch?v=HWXFpS62Nqs

https://www.youtube.com/watch?v=KajkgAn-4eI

Średniowieczna Europa odc. 5 i 6 - Chłopi i Szlachta                                     

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Jfkp0GnoY

https://www.youtube.com/watch?v=PzvQIMqFeP4

Czarna Śmierć cz.1 i 2 - Historia na Szybko                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=JnWpnL6PH6s

https://www.youtube.com/watch?v=2jvkLMR716c

Kulisy średniowiecza: Dieta ludzi w średniowieczu                                       

https://www.youtube.com/watch?v=kK38V1u0ufc

  • Dla bardziej zainteresowanych tematem

Życie w Średniowieczu (BBC):  20.20 +24.18 +24.48 +24.56

https://www.youtube.com/watch?v=6FrFwOclQtc

https://www.youtube.com/watch?v=J_eaD5GbJys 

https://www.youtube.com/watch?v=gNLCTWQP1RU  https://www.youtube.com/watch?v=ahtOq4c8xXY

Miasta europejskie XIII i XIV wieku, przemiany funkcji i formy - dr hab. R. Eysymontta 

https://www.youtube.com/watch?v=kqjz6YXpQ5c

 

Przeobrażenia polityczne i konflikty militarne w Europie

Zakręty historii - Oblężenie Konstantynopola 1453 r.                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=0-sHyg3ZNng

Crécy, 1346                                                                                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=AmtykvtaV_I

Odbudowa Królestwa Polskiego przez Władysława Łokietka.

Władysław I Łokietek - cz.1-7 (1306-1333) - Historia Na Szybko  ( siedem  części po ok. 10-11 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=lFsoQ4L9MWM (cz.1)

https://www.youtube.com/watch?v=q3Z1ZGHT4AU (cz.7)

Próby zjednoczenia po rozbiciu dzielnicowym                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=RwrnkS5wKUo

  • Dla bardziej zainteresowanych tematem
  • Polska za panowania Kazimierza Wielkiego.

Kazimierz III Wielki cz.1-13 (1333-1370) - Historia Na Szybko  ( trzynaście części po 7-10 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=vwcrf_vq77U ) (cz.1 – 1333)

https://www.youtube.com/watch?v=iyYUyrkDesY   (cz.2 – lata 1333-35)

https://www.youtube.com/watch?v=6ONyF-mNsyQ (cz.13 – lata 1367-70)

Kazimierz Wielki i Jego Czasy (Film Edukacyjny) Część 1 i 2                         

https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU, https://www.youtube.com/watch?v=I-kxk6BHNgs

Od unii polsko-węgierskiej do unii polsko-litewskiej.

Ludwik Węgierski cz.1-5 (1370-1382) - Historia Na Szybko  (pięć części po ok. 11-14 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=GpZDN2R0Vdo   (cz.1 - 1370),

https://www.youtube.com/watch?v=my_ou666Cc8      (cz.5 – 1381-82)

Bezkrólewie cz.1-2 (1382-1384) - Historia na Szybko (dwie części po ok. 11 minut)

https://www.youtube.com/watch?v=n5yAHr438mY  https://www.youtube.com/watch?v=fqEpL8uwrZM

Jadwiga (1384-1386) - Historia na Szybko                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=OHGe5whQIuY

Święta Jadwiga – Nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI                             

https://www.youtube.com/watch?v=We5g1JjZnwk

Władysław II Jagiełło cz.1 (1386-1387) - Historia na Szybko                     

https://www.youtube.com/watch?v=3rpYj-BuZhY                                                      

Unia polsko-litewska, dr Artur Górecki                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=NcW1T3T7CoE

Polska i Litwa za panowania Władysława Jagiełły

Władysław II Jagiełło cz.2-10 (1387-1410) - Historia na Szybko   (dziewięć części po ok. 12-13 minut)

https://www.youtube.com/watch?v=PKXdQePRlGg  (cz.2 – 1387-88),

https://www.youtube.com/watch?v=5MALfMUn0GA  (cz.10 – 1408-1410)

Krzyżacka hekatomba. Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r.                                        

https://www.youtube.com/watch?v=QVr2ak2K2ds

Wojny polsko - krzyżackie XV wieku                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=YY_uDuZaZrs

Fakty i mity kina: Bitwa pod Grunwaldem w filmie "Krzyżacy" | Poznać kino                      

https://www.youtube.com/watch?v=QYm_lQ0hQwc

Polska i Litwa za panowania Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.

Powtórka z historii. Kazimierz Jagiellończyk                                       

https://www.youtube.com/watch?v=tG6hJLta14Q

Wojny polsko - krzyżackie XV wieku                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=YY_uDuZaZrs

Dzieje kultury polskiej (czasy Kazimierza Jagiellończyka)             

https://www.youtube.com/watch?v=zyIz84_kl_w

Europejska kultura artystyczna u schyłku średniowiecza.

Galeria sztuki średniowiecznej / Tryptyk Jerozolimski – ok. 1495            

https://www.youtube.com/watch?v=GNAFrcrv4V4

Rogier van der Weyden                                                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=nnkP5BEaSes

Giotto di Bondone                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=TT4qLKe0gBo

Kultura polska w epoce średniowiecza. Miejsce Polski w średniowiecznej Europie.

Galeria Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie                                                

https://www.youtube.com/watch?v=FeHM2kZ0rJM

Średniowieczny port@l - Muzeum Narodowe w Warszawie                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=BTqT1oUHI1E

Piękna Madonna z Wrocławia – 1390 / Galeria Sztuki Średniowiecznej / Antoni Ziemba                              

https://www.youtube.com/watch?v=M8rI8VdzxOQ

O mistrzu Wincentym zwanym Kadłubkiem i jego kronice                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=C_H_xv35gx0

Skarby Mariackiej Bazyliki                                                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=mFgi9fsEiss

Skarb średzki                                                                                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=MWAGd_6D2nY

Dzieje kultury polskiej. Wiek XIV –  Jeden wspólny świat                                        

https://www.youtube.com/watch?v=6S_nzE_45tU

Dzieje kultury. Wiek XV – Sny o potędze                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=PBbM3DGB9Oo

  • Dla bardziej zainteresowanych tematem

Galeria Sztuki Średniowiecznej MNW. Oprowadzanie kuratorskie- cz. I i II i III     

https://www.youtube.com/watch?v=0xsPMe8HRY4  https://www.youtube.com/watch?v=2Xj5DhzZ2Ao

 https://www.youtube.com/watch?v=9xkkotawhJE

Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce – XIV-poł. XV w.     

Średniowieczna Europa odc.8 - Miasta i Katedry cześć 2 (cz.2/2)                             

https://www.youtube.com/watch?v=YWa3Bp6HnRY

 Wiedzieć Każdy Może - Powtórki do matury. Średniowiecze                                  

https://www.youtube.com/watch?v=E5k2ugTnnLQ                    

Oto największy średniowieczny zamek w Europie – Malbork                                    

https://www.youtube.com/watch?v=GEHHW6JoRM4

  • Dla bardziej zainteresowanych tematem
  • Ewolucja Zbroi Rycerskiej cz. 3-6 (1300-1450) - Historia Na Szybko  (cztery części po 15-17 minut)

https://www.youtube.com/watch?v=_1hSbfkGIa4  (cz.3)

https://www.youtube.com/watch?v=_MxP-IFy3EU

Data dodania: 2020-12-15 12:19:18
Data edycji: 2023-05-16 09:27:37
Ilość wyświetleń: 649

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook