Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Doradztwo

Przepisy prawa oświatowego i wskazówki dla Dyrektorów i Nauczycieli

Aktualne przepisy prawa oświatowego 2021/2022 zobacz

Zatrudnianie nauczycieli specjalistów od września 2022 zobacz

Rozporządzenie w sprawie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zobacz

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy  zobacz

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zobacz

Egzaminy dla obywateli Ukrainy  zobacz

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 zobacz

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 zobacz

Egzaminy 2021/2022 zobacz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 zobacz

Awans zawodowy nauczyciela zobacz

Oferta dolnośląskich uczelni wyższych - studia podyplomowe:  zobacz 

(Zgodnie z § 18 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. udostępniamy informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.)

Wsparcie dla Nauczycieli

Uczeń z Ukrainy

SYSTEM SZKOLNICTWA W UKRAINIE

MATERIAŁY EDUKACYJNE

ORGANIZOWANIE NAUKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

ROZPORZĄDZENIE MEiN

UCZEŃ Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

JĘZYK UKRAIŃSKI - MATERIAŁ SZKOLENIOWY

PODSTAWY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA NAUCZYCIELI Z UKRAINY

WIELOKULTUROWOŚĆ

SCENARIUSZE LEKCJI

INFORMACJE DLA RODZICÓW Z UKRAINY

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

BANK POMOCY

WSPARCIE WYCHOWAWCZE

BIBLIOTEKI DLA UKRAINY

ROZMÓWKI

WSPARCIE W NAUCE

PORADNIK - JĘZYK POLSKI

PORADNIK - HISTORIA

PORADNIK - MATEMATYKA

PORADNIK WYCHOWAWCZY

PORADNIK - BIOLOGIA

UKRAIŃSKIE PROGRAMY NAUCZANIA I SPOSOBY ICH TŁUMACZENIA

 

PLAN KONSULTACJI DORADCÓW METODYCZNYCH

Nazwisko i imię doradcy

Przedmiot/obszar

Termin

Miejsce konsultacji

Kramarska Anetta

Edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

Środa 15.30-16.30

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11

Ołenicz-Bernacka Ewa

Język polski

Środa 15.30-16.30

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11

Piecyk Paweł

Historia

Środa 15.30-16.30

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11

 

Pronkiewicz Maciej

 

Informatyka

Środa 15.30-16.30

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11

Słocka Laura

Kształcenie zawodowe

awans zawodowy

Środa 15.30-16.30

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11                 

Sozańska-Kut Aleksandra

Muzyka

Środa 15.00-16.00

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11                 

Subik Maria

Matematyka

awans zawodowy

Środa 15.30-16.30

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11

Zarzycki Zdzisław

Fizyka

Środa 15.00-16.00

PCEiKK

ul. Tyrankiewiczów 11

Wsparcie edukacyjne w czasie nauczania zdalnego i nie tylko

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19.  e-book

Jak wspierać uczniów po roku pandemii?  e-book

Szkoła ponownie, czy szkoła od nowa? e- book

Nastoletnia depresja. e- book

Rola pracowników oświaty w promocji zdrownia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestruktywnym u młodzieży. e - book

Nauczyciel odporny na kryzys - o budowaniu rezyliencji. webinarium

NEURODYDAKTYKA

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

NASTOLATKI W WIRTUALNYM TUNELU

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI

JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

SIŁA RÓŻNORODNOŚCI 

 

Matematyka

Kliknij, aby pobrać

 • Równania na czas
 • Krzyżówka – jednomiany
 • Matematyka jest ciekawa – sprytne zadania
 • Propozycja gry jeden z ….
 • 100 zadań na setną lekcję
 • Witaj 2022! Zadania dla klas V - VIII

Historia

Kliknij, aby pobrać

 • Dzieje rozwoju pisma
 • Polska pierwszych Piastów
 • Polska w okresie II wojny światowej
 • Polska i Europa Wschodnia w latach 1945-1989
 • Charakteryzujemy zmiany polityczne w Europie w XVII wieku

Prezentacje można zastosować jako zamiennik notatek na każdym etapie kształcenia. Jest to też element uatrakcyjnienia lekcji zdalnych- uwaga skupia się na treściach merytorycznych.

Edukacja wczesnoszkolna

Kliknij, aby pobrać

 • Propozycje zadań rozwijających uzdolnienia matematyczne uczniów
 • Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  Dla dzieci z klas 1- 3– prezentacja ORE z ciekawymi zadaniami matematycznymi- poradnik dla nauczyciela, można wykorzystać, niektóre zadania na zajęciach w klasie lub zdalnych.

 • CIEKAWE  LINKI dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – oswajanie młodszych dzieci z pandemią,

Język polski

Kliknij, aby pobrać

 • Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” – MAŁA POWTÓRKA
 • Materiał powtórkowy zarówno dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej jak i uczniów szkoły średniej niezbędny przed stosownymi egzaminami, możliwy do zastosowania na lekcjach prowadzonych w formie zdalnej.
 • CO DOBRZE JEST WIEDZIEĆ PRZED EGZAMINEM O GRAMATYCE JĘZYKA POLSKIEGO, czyli to, co warto, a nawet trzeba zapamiętać

 • Materiał powtórkowy zawierający podstawowe informacje niezbędne dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej jak i uczniów szkoły średniej przed stosownymi egzaminami, do zastosowania na lekcjach prowadzonych w formie zdalnej.

Muzyka

Kliknij, aby pobrać

 • Muzyczne żarty - scenariusze lekcji dla klas IV-VI

Fizyka

Kliknij, aby pobrać

 

 • Multimedialny warsztat nauczyciela fizyki

Kształcenie zawodowe

Kliknij, aby pobrać

 

 • Treści edukacyjne wspólne dla wszystkich zawodów:

 

 

Doradcy Metodyczni Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Anetta Kramarska

doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

e-mail: a.kramarska@pceikk.pl

Materiały - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym ,,Mali Odkrywcy” w Bolesławcu jako dyrektor ds. pedagogicznych. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą i  oligofrenopedagikę. Jestem terapeutą integracji sensorycznej. Prowadzę zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu i  innymi niepełnosprawnościami. Moim celem jest zapewnienie nauczycielom wysokiej jakości doradztwa metodycznego, efektywna współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

konsultacje: środa 15.30-16.30

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

 

Ewa Ołenicz-Bernacka

doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

e-mail: e.olenicz-bernacka@pceikk.pl

Materiały - język polski

Pracując jako doradca metodyczny języka polskiego, chciałabym przede wszystkim organizować współpracę nauczycieli tego przedmiotu. Zależy mi, aby w naszych działaniach systematycznie następowała wymiana polonistycznych doświadczeń, która umożliwiałaby wzajemne wspieranie się w trudnej odpowiedzialnej roli polonisty. Chciałabym, aby dzięki tej współpracy z pożytkiem dla naszych uczniów w ciekawy sposób rozwinęły się konkursy polonistyczne.

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Oprócz studiów wyższych na dwóch kierunkach ukończyłam Podyplomowe Doskonalące Studium Polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie  pedagogiki specjalnej. Od 18 lat jestem egzaminatorem, najpierw egzaminu gimnazjalnego, a następnie ósmoklasisty. Od 17 lat współpracuję z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu egzaminatorów języka polskiego w Bolesławcu. Uczę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Wcześniej pracowałam w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir i w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Uważam, że ważne jest utrwalanie historii miasta i regionu, dlatego za wyjątkowo cenną uznaję współpracę z bolesławieckimi Sybirakami. Jestem współredaktorką książek: „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków”, „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”, „Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii” oraz redaktorką wydawnictwa „Razem pamiętamy więcej”. Systematycznie od kilku lat redaguję teksty do Rocznika Bolesławieckiego. Od zawsze interesowałam się teatrem, co spowodowało, że pracując zawodowo, przygotowałam kilkanaście spektakli opartych na własnych scenariuszach oraz szereg innych uroczystości. Lubię mój zawód:)

konsultacje: środa 15.30-16.30

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

 

Paweł Piecyk

doradca metodyczny w zakresie historii

e-mail: p.piecyk@pceikk.pl

telefon kontaktowy: +48 693265932

Materiały - historia

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Bezpośrednio po ukończeniu studiów znalazłem zatrudnienie w Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich, gdzie pracowałem przez osiem lat. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim. W trakcie pracy ustawicznie podnosiłem swoje kompetencje zawodowe, kończąc studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne. Wielokrotnie brałem udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, między innymi było to dwuetapowe szkolenie z zakresu ewaluacji „Nauczyciel Badacz” oraz oceniania wspierającego rozwój ucznia. Poszerzałem także wiedzę  z zakresu edukacji globalnej. Jako jeden z liderów ukończyłem  kurs teoretyczny przygotowywany przez firmę Samsung, którego celem było propagowanie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nauki programowania. Mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej przyświeca idea stworzenia uczniowi bezpiecznych oraz możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju jego osobowości i indywidualności. Staram się ciągle poszukiwać nowych metod nauczania i przekazywania wiedzy. Często porównuję rożne koncepcje metodyczne, czerpiąc z nich najbardziej korzystne dla moich uczniów rozwiązania. Najcenniejsze są dla mnie te elementy które pobudzają ich do samodzielnego i krytycznego myślenia.

konsultacje: środa 15.30-16.30

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

Konsultacje: poniedziałek  13:25-14:10

 

Laura Słocka

doradca metodyczny w zakresie kształcenia zawodowego

e-mail: l.slocka@pceikk.pl

Materiały - kształcenie zawodowe

Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego. Jestem współautorką innowacji pedagogicznych, eksperymentu pedagogicznego oraz wielu projektów i programów edukacyjnych. Przez 19 lat jako dyrektor szkoły  dbałam o rozwój kształcenia zawodowego, tworzyłam nowe typy szkół i wprowadzałam zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy. Jako doradca metodyczny chcę wspierać nauczycieli w rozwoju, w poszerzaniu możliwości wprowadzania nowych rozwiązań edukacyjnych i  w doskonaleniu warsztatu pracy. Efektem współpracy będzie  m. in. podejmowanie wspólnych działań podnoszących zainteresowanie ucznia zawodem i  promowania kształcenia zawodowego w powiecie.

konsultacje: środa 15.30-16.30

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

 

Aleksandra Sozańska-Kut

doradca metodyczny w zakresie muzyki

e-mail: a.sozanska-kut@pceikk.pl

Materiały - muzyka

Nauczyciel muzyki, pedagog, logopeda, wokalistka, terapeuta głosu. Ukończyłam Akademię Muzyczną we Wrocławiu, logopedię, zarządzanie oświatą, szkolenia, kursy i warsztaty związane z muzyką, logopedią, wokalistyką oraz  rehabilitacją głosu.

Będąc nauczycielem muzyki i logopedą: współpracuję z lokalnymi ośrodkami kultury, szkołą muzyczną; aktywnie uczestniczę w życiu muzycznym miasta i województwa; organizuję spektakle, przedstawienia, musicale; pracuję jako juror w konkursach wokalnych, recytatorskich na terenie Dolnego Śląska; prowadzę szkolenia, warsztaty  z zakresu higieny pracy głosem, emisji głosu; wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów prowadzę pokazowe zajęcia muzyczne łączące w sobie muzykę, matematykę, historię, fizykę, język polski, czy plastykę.

Muzyka jest szczególnym przedmiotem, stymulującym wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Pełni funkcje: wychowawczą, poznawczą, kształcącą, kompensacyjno- terapeutyczną, estetyczną, integrującej, kreacyjną, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka. Dlatego też zadaniami, które chcę realizować jako doradca metodyczny są: Udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych; Otaczanie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, ubiegających się  o kolejny stopień awansu zawodowego; Uczestniczenie w zajęciach nauczycieli (na prośbę nauczyciela, bądź dyrektora szkoły), w związku z oceną ich pracy; Sporządzanie opinii o pracy nauczyciela; Wspomaganie nauczycieli, rad pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach, doborze, adaptacji lub tworzeniu programów nauczania, materiałów dydaktycznych; Organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami; Organizowanie form doskonalenia zawodowego; Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji i zajęć otwartych; Propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych programów nauczania metod i form pracy; Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia; Opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych; Wspieranie nowatorstwa i innowacyjności pedagogicznej nauczycieli; Wspieranie działań nauczycieli związanych z ich rozwojem i awansem zawodowym.

Konsultacje: Środa 15.00-16.00

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

 

 

Maria Subik

doradca metodyczny w zakresie matematyki

e-mail: m.subik@pceikk.pl

Materiały - matematyka

Moim celem, jako doradcy metodycznego, jest organizowanie współpracy nauczycieli, świadomych odpowiedzialności za edukację matematyczną uczniów, kompetentnych do budowania relacji, świadomych swojej wartości i otwartych na nowe doświadczenia i wiedzę.

Moje kompetencje:

 • Jestem nauczycielem matematyki i dyrektorem szkoły.
 • Uczestniczę, jako ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych i doradzam w sprawach dotyczących awansu zawodowego innym nauczycielom.
 • Pracuję jako egzaminator egzaminu ósmoklasisty.
 • Dbam o doskonalenie warsztatu pracy, co pozwala mi na poszerzenie wachlarza metod i technik pracy z uczniami podnoszących efektywność nauczania i uczenia się – ukończyłam studia podyplomowe Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki.
 • Jestem współautorką książki dla nauczycieli „Atrakcyjne lekcje matematyki w grupach” wyd. CROMA, rok. wyd. 2000.
 • Prowadziłam kompleksowe wspomaganie szkół podstawowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Ukończyłam szkolenie w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”.
 • Pracowałam z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji i  rehabilitacji  osób  z niepełnoprawnością  intelektualną.
 • Potrafię organizować pracę dorosłych – ukończyłam 160-godzinny kurs doskonalenia „Andragogika – jak pracować z dorosłymi”.

Konsultacje: środa 15.30-16.30

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

 

Zdzisław Zarzycki

doradca metodyczny w zakresie fizyki

e-mail: z.zarzycki@pceikk.pl

Materiały - fizyka

W mojej karierze zawodowej w systemie oświaty zdobyłem rozległe doświadczenie, pracując jako nauczyciel, wychowawca, prowadzący szkolenia nauczycieli, kierownik obozów wędrownych i wycieczek szkolnych, organizator turniejów i konkursów. Pracowałem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych etapach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). Przygotowywałem uczniów do licznych turniejów i konkursów, gdzie wielokrotnie zostawali laureatami i finalistami. Ukończyłem wiele form dokształcania i doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Jestem pomysłodawcą i organizatorem Powiatowego Konkursu Fizycznego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 2  i w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu.

Zapraszam do współpracy.

konsultacje środa 15.00-16.00

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

 

Konsultant Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

Czariusz Rudyk

konsultant 

e-mail: c.rudyk@pceikk.pl

Materiały informacyjne

Jestem nauczycielem dyplomowanym z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowymi oraz bardzo dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność edukacyjną.

W latach 2013-2015 opracowałem i przeprowadziłem projekt POKL 3.5 dla 350 nauczycieli powiatu bolesławieckiego – „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”.

W roku 2016 przy współpracy z firmą SYNTEA S.A. opracowałem i przeprowadziłem projekt RPOWD 10.04.01 – “Edukacja kluczem do kariery- 2016-2018.

W roku 2018 wraz z dyrektorami bolesławieckich szkół zawodowych opracowałem i prowadzę projekt RPOWD 10.04.01 – “Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”.

Jestem autorem  lokalnego systemu wspierania uczniów – system konkursowy dla uczniów.

Konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli prowadzę w formie stacjonarnej oraz online.

konsultacje środa 14.00-15.00

PCEiKK – ul. Tyrankiewiczów 11

 

Data dodania: 2017-01-12 21:25:32
Data edycji: 2022-04-25 09:03:27
Ilość wyświetleń: 3143

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook