Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Doradztwo

Przepisy prawa oświatowego i wskazówki dla Dyrektorów i Nauczycieli

Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela zobacz

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa 2022/2023 zobacz

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 zobacz

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN MATURALNY 2023 I 2024 - prezentacja

INFORMATORY MATURA FORMUŁA 2023

INFORMATORY MATURA FORMUŁA 2015

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zobacz

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zobacz

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy  zobacz

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zobacz

Egzaminy dla obywateli Ukrainy  zobacz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 zobacz

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela zobacz

Oferta dolnośląskich uczelni wyższych - studia podyplomowe:  zobacz 

(Zgodnie z § 18 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. udostępniamy informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.)

Doradcy Metodyczni Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Leszek Idzikowski

doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego

e-mail: l.idzikowski@pceikk.pl

Materiały - język angielski

 

 

Jako doradca metodyczny chciałbym krzewić dobre nawyki w codziennej pracy i wspomagać nauczycieli w ich zmaganiach, służyć pomocą, doświadczeniem, szukać wspólnych rozwiązań problemów i poszerzyć ofertę edukacyjną szkół Dolnego Śląska o ciekawe konkursy i projekty. Przygotowuję zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, aby wzbogacać ich wiedzę, ale także wspierać ich, bo oparte są na technikach relaksacyjnych, psychologii pozytywnego myślenia i pomagają od lat mi samemu w pracy i tworzeniu.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, dyplomowanym nauczycielem języka angielskiego, zdobywam doświadczenia w mojej profesji od ponad
ćwierćwiecza. Pasjonują mnie podróże, góry, film, teatr, fotografia, języki obce i psychologia. Jestem autorem projektów językowych „Cudze chwalicie, swego nie znacie..." i Festiwalu Języka Angielskiego, propagatorem nauczania sposobami aktywizującymi, kreatywnego podejścia do nauki języków, animatorem, twórcą piosenek, skeczy i sztuk teatralnych (często pisanych wspólnie z młodzieżą ILO w Bolesławcu) w języku angielskim i polskim.

 

Anetta Kramarska

doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

e-mail: a.kramarska@pceikk.pl

Materiały - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym ,,Mali Odkrywcy” w Bolesławcu jako dyrektor ds. pedagogicznych. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą i  oligofrenopedagikę. Jestem terapeutą integracji sensorycznej. Prowadzę zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu i  innymi niepełnosprawnościami. Moim celem jest zapewnienie nauczycielom wysokiej jakości doradztwa metodycznego, efektywna współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Małgorzata Myszka

doradca metodyczny w zakresie biologii, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa

e-mail: m.myszka@pceikk.pl

Materiały - biologia, chemia, edb


 

Jestem nauczycielem dyplomowanym biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam studia magisterskie dzienne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Ponadto jestem absolwentką;

 • Uniwersytetu Wrocławskiego – ukończyłam studia podyplomowe w zakresie biologii dla nauczycieli, „Kompetencje Wychowawcze i Dydaktyczne Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych” oraz „Nauczyciel – doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum”,
 • Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa.

Jestem egzaminatorem z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Uczę w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa. Dbam o doskonalenie warsztatu pracy, dzięki temu z powodzeniem stosuję metody i techniki pracy z uczniami, które podnoszą efektywność nauczania i uczenia się – ukończyłam wiele form doskonalenia, między innymi:

 • Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie,
 • Doświadczanie pod okiem refleksyjnych praktyków,
 • Ocenianie kształtujące narzędziem dobrego nauczania,
 • Wykorzystanie metod badania naukowego w pracy z uczniem,
 • Praca z grupą – jak efektywniej nauczać,
 • Problemy współczesnej biologii.

            Jestem otwarta na wszelkie pomysły pracy z uczniami, które będą służyły ich wszechstronnemu rozwojowi oraz inspirowały ich do samodzielnego poszukiwania nietypowych rozwiązań z korzyścią dla rozwoju osobowości i krytycznego spojrzenia na otaczający świat.

            Pasjonuję się fotografowaniem flory i fauny oraz zamków i pałaców na Dolnym Śląsku, muzyką, podróżami związanymi z obserwacją różnorodności biologicznej naszego regionu i kraju.

            Pracując jako doradca metodyczny biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa, chciałabym organizować współpracę nauczycieli tych przedmiotów. Zależy mi, aby we wspólnych działaniach następowała wymiana doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych i edukacji dla bezpieczeństwa, która umożliwiałaby wspieranie się nauczycieli. Chciałabym, aby dzięki tej współpracy szeroko rozwinęły się:

 • atrakcyjne i ciekawe dla uczniów konkursy z biologii, chemii i edukacji dla bezpieczeństwa,
 • stosowane w uczeniu innowacje pedagogiczne,
 • gry dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach,
 • pomysły na ciekawe i nietypowe zadania domowe.

 

 

 

Ewa Ołenicz-Bernacka

doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

e-mail: 

Materiały - język polski


 

Pracując jako doradca metodyczny języka polskiego, chciałabym przede wszystkim organizować współpracę nauczycieli tego przedmiotu. Zależy mi, aby w naszych działaniach systematycznie następowała wymiana polonistycznych doświadczeń, która umożliwiałaby wzajemne wspieranie się w trudnej odpowiedzialnej roli polonisty. Chciałabym, aby dzięki tej współpracy z pożytkiem dla naszych uczniów w ciekawy sposób rozwinęły się konkursy polonistyczne.

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Oprócz studiów wyższych na dwóch kierunkach ukończyłam Podyplomowe Doskonalące Studium Polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie  pedagogiki specjalnej. Od 18 lat jestem egzaminatorem, najpierw egzaminu gimnazjalnego, a następnie ósmoklasisty. Od 17 lat współpracuję z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu egzaminatorów języka polskiego w Bolesławcu. Uczę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Wcześniej pracowałam w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir i w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Uważam, że ważne jest utrwalanie historii miasta i regionu, dlatego za wyjątkowo cenną uznaję współpracę z bolesławieckimi Sybirakami. Jestem współredaktorką książek: „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków”, „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”, „Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii” oraz redaktorką wydawnictwa „Razem pamiętamy więcej”. Systematycznie od kilku lat redaguję teksty do Rocznika Bolesławieckiego. Od zawsze interesowałam się teatrem, co spowodowało, że pracując zawodowo, przygotowałam kilkanaście spektakli opartych na własnych scenariuszach oraz szereg innych uroczystości. Lubię mój zawód:)

 

Paweł Piecyk

doradca metodyczny w zakresie historii

e-mail: p.piecyk@pceikk.pl

Materiały - historia


 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Bezpośrednio po ukończeniu studiów znalazłem zatrudnienie w Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich, gdzie pracowałem przez osiem lat. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim. W trakcie pracy ustawicznie podnosiłem swoje kompetencje zawodowe, kończąc studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne. Wielokrotnie brałem udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, między innymi było to dwuetapowe szkolenie z zakresu ewaluacji „Nauczyciel Badacz” oraz oceniania wspierającego rozwój ucznia. Poszerzałem także wiedzę  z zakresu edukacji globalnej. Jako jeden z liderów ukończyłem  kurs teoretyczny przygotowywany przez firmę Samsung, którego celem było propagowanie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nauki programowania. Mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej przyświeca idea stworzenia uczniowi bezpiecznych oraz możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju jego osobowości i indywidualności. Staram się ciągle poszukiwać nowych metod nauczania i przekazywania wiedzy. Często porównuję rożne koncepcje metodyczne, czerpiąc z nich najbardziej korzystne dla moich uczniów rozwiązania. Najcenniejsze są dla mnie te elementy które pobudzają ich do samodzielnego i krytycznego myślenia.

 

Maciej Pronkiewicz

doradca metodyczny w zakresie informatyki

e-mail: m.pronkiewicz@pceikk.pl

Materiały - informatyka

 

 

Jestem nauczycielem dyplomowanym, od ponad 20 lat związanym z edukacją. Pracowałem na różnych poziomach edukacji i w różnych typach szkół, pełniąc funkcję wicedyrektora, kierownika praktycznej nauki zawodu, czy wykonując zadania w obszarze edukacji jako pracownik samorządowy. Współpracując z różnymi instytucjami edukacyjnymi realizowałem również szkolenia dla osób dorosłych.

Na Politechnice Wrocławskiej ukończyłem inżynierię oprogramowania oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz oligofrenopedagogikę.

Zdecydowaną większość czasu związany byłem z kształceniem zawodowym. Szczególnie bliskie mi są zawodowe przedmioty informatyczne, ponieważ silnie powiązane są z moimi osobistymi zainteresowaniami (systemy operacyjne, bazy danych, programowanie).

Aktualnie pracuję w placówce kształcenia specjalnego, gdzie również rozwijam swoje zainteresowania związane z informatyką – tym razem jest to zastosowanie informatyki w kształceniu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Fascynują mnie nowoczesne technologie w edukacji w każdym wymiarze (szczególnie robotyka i rzeczywistość rozszerzona) i w tym kierunku staram się rozwijać i dzielić się swoimi umiejętnościami z moimi koleżankami i kolegami.  

Firma Photon Entertainment oceniając przygotowane przeze mnie materiały i scenariusze oraz doceniając moje zaangażowanie w upowszechnianie robotyki w szkole przyznała mi tytuł Photon EdTech Expert, przez co dołączyłem do wąskiej grupy ekspertów w zakresie zastosowania robotów edukacyjnych. Aktualnie, po ukończonym kursie terapeuty VR, przygotowuję się do wdrożenia narzędzi wykorzystujących rzeczywistość wirtualną w pracy rewalidacyjnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dotychczasowe doświadczenie oraz ciągłe uzupełnianie wiadomości z zakresu wykorzystania szeroko rozumianej informatyki w szkole daje mi szansę zaoferować moim uczniom atrakcyjne zajęcia oraz wpływać na efektywne zarządzanie placówką oświatową. 

 

Laura Słocka

doradca metodyczny w zakresie kształcenia zawodowego

e-mail: l.slocka@pceikk.pl

Materiały - kształcenie zawodowe


 

Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego, Profesor Oświaty. Jestem współautorką innowacji pedagogicznych, eksperymentu pedagogicznego oraz wielu projektów i programów edukacyjnych. Przez 19 lat jako dyrektor szkoły  dbałam o rozwój kształcenia zawodowego, tworzyłam nowe typy szkół i wprowadzałam zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy. Jako doradca metodyczny chcę wspierać nauczycieli w rozwoju, w poszerzaniu możliwości wprowadzania nowych rozwiązań edukacyjnych i  w doskonaleniu warsztatu pracy. Efektem współpracy będzie  m. in. podejmowanie wspólnych działań podnoszących zainteresowanie ucznia zawodem i  promowania kształcenia zawodowego w powiecie.

 

Aleksandra Sozańska-Kut

doradca metodyczny w zakresie muzyki

e-mail: a.sozanska-kut@pceikk.pl

Materiały - muzyka


 

Nauczyciel muzyki, pedagog, logopeda, wokalistka, terapeuta głosu. Ukończyłam Akademię Muzyczną we Wrocławiu, logopedię, zarządzanie oświatą, szkolenia, kursy i warsztaty związane z muzyką, logopedią, wokalistyką oraz  rehabilitacją głosu.

Będąc nauczycielem muzyki i logopedą: współpracuję z lokalnymi ośrodkami kultury, szkołą muzyczną; aktywnie uczestniczę w życiu muzycznym miasta i województwa; organizuję spektakle, przedstawienia, musicale; pracuję jako juror w konkursach wokalnych, recytatorskich na terenie Dolnego Śląska; prowadzę szkolenia, warsztaty  z zakresu higieny pracy głosem, emisji głosu; wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów prowadzę pokazowe zajęcia muzyczne łączące w sobie muzykę, matematykę, historię, fizykę, język polski, czy plastykę.

Muzyka jest szczególnym przedmiotem, stymulującym wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Pełni funkcje: wychowawczą, poznawczą, kształcącą, kompensacyjno- terapeutyczną, estetyczną, integrującej, kreacyjną, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka. Dlatego też zadaniami, które chcę realizować jako doradca metodyczny są: Udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych; Otaczanie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, ubiegających się  o kolejny stopień awansu zawodowego; Uczestniczenie w zajęciach nauczycieli (na prośbę nauczyciela, bądź dyrektora szkoły), w związku z oceną ich pracy; Sporządzanie opinii o pracy nauczyciela; Wspomaganie nauczycieli, rad pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach, doborze, adaptacji lub tworzeniu programów nauczania, materiałów dydaktycznych; Organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami; Organizowanie form doskonalenia zawodowego; Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji i zajęć otwartych; Propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych programów nauczania metod i form pracy; Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia; Opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych; Wspieranie nowatorstwa i innowacyjności pedagogicznej nauczycieli; Wspieranie działań nauczycieli związanych z ich rozwojem i awansem zawodowym.

 

 

Maria Subik

doradca metodyczny w zakresie matematyki

e-mail: m.subik@pceikk.pl

Materiały - matematyka


 

Moim celem, jako doradcy metodycznego, jest organizowanie współpracy nauczycieli, świadomych odpowiedzialności za edukację matematyczną uczniów, kompetentnych do budowania relacji, świadomych swojej wartości i otwartych na nowe doświadczenia i wiedzę.

Moje kompetencje:

 • Jestem nauczycielem matematyki i dyrektorem szkoły.
 • Uczestniczę, jako ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych i doradzam w sprawach dotyczących awansu zawodowego innym nauczycielom.
 • Pracuję jako egzaminator egzaminu ósmoklasisty.
 • Dbam o doskonalenie warsztatu pracy, co pozwala mi na poszerzenie wachlarza metod i technik pracy z uczniami podnoszących efektywność nauczania i uczenia się – ukończyłam studia podyplomowe Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki.
 • Jestem współautorką książki dla nauczycieli „Atrakcyjne lekcje matematyki w grupach” wyd. CROMA, rok. wyd. 2000.
 • Prowadziłam kompleksowe wspomaganie szkół podstawowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Ukończyłam szkolenie w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”.
 • Pracowałam z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji i  rehabilitacji  osób  z niepełnoprawnością  intelektualną.
 • Potrafię organizować pracę dorosłych – ukończyłam 160-godzinny kurs doskonalenia „Andragogika – jak pracować z dorosłymi”.

 

Zdzisław Zarzycki

doradca metodyczny w zakresie fizyki

e-mail: z.zarzycki@pceikk.pl

Materiały - fizyka


 

W mojej karierze zawodowej w systemie oświaty zdobyłem rozległe doświadczenie, pracując jako nauczyciel, wychowawca, prowadzący szkolenia nauczycieli, kierownik obozów wędrownych i wycieczek szkolnych, organizator turniejów i konkursów. Pracowałem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych etapach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). Przygotowywałem uczniów do licznych turniejów i konkursów, gdzie wielokrotnie zostawali laureatami i finalistami. Ukończyłem wiele form dokształcania i doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Jestem pomysłodawcą i organizatorem Powiatowego Konkursu Fizycznego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 2  i w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu.

Zapraszam do współpracy.

 

Konsultant Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

Czariusz Rudyk

konsultant 

e-mail: c.rudyk@pceikk.pl

Materiały informacyjne


 

Jestem nauczycielem dyplomowanym z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowymi oraz bardzo dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność edukacyjną.

W latach 2013-2015 opracowałem i przeprowadziłem projekt POKL 3.5 dla 350 nauczycieli powiatu bolesławieckiego – „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”.

W roku 2016 przy współpracy z firmą SYNTEA S.A. opracowałem i przeprowadziłem projekt RPOWD 10.04.01 – “Edukacja kluczem do kariery- 2016-2018.

W roku 2018 wraz z dyrektorami bolesławieckich szkół zawodowych opracowałem i prowadzę projekt RPOWD 10.04.01 – “Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”.

Konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli prowadzę w formie stacjonarnej oraz online.

 

PLAN KONSULTACJI DORADCÓW METODYCZNYCH

Nazwisko i imię doradcy

Przedmiot/obszar

Termin

Miejsce konsultacji

Idzikowski Leszek

l.idzikowski@pceikk.pl

tel. 757351864

 

 

Język angielski

 

 

Środa 14.30-16.00

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Wtorek 14.15-15.15

I LO

ul. H i W. Tyrankiewiczów 11 sala 203

Kramarska Anetta

a.kramarska@pceikk.pl

tel. 757351864

Edukacja wczesnoszkolna

 

Środa 14.30-15.30

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Poniedziałek 15.30-16.30

SP 4 ul. M. Brody 12 sala 15

Myszka Małgorzata

m.myszka@pceikk.pl

tel. 757351864

 

Biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

 

Czwartek 15.00-16.00

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Poniedziałek 14.20-15.20

SP 4 ul. Bielska 5 sala 306

Ołenicz-Bernacka Ewa

e.olenicz-bernacka@pceikk.pl

tel. 757351864

Język polski

 

I LO

ul. H i W. Tyrankiewiczów 11 sala 203

Piecyk Paweł

p.piecyk@pceikk.pl

tel. 757351864

Historia

 

 

 

 

Pronkiewicz Maciej

m.pronkiewicz@pceikk.pl

tel. 757351864

 

Informatyka

 

Środa 15.30-16.30

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Piątek 14.30-15.30

PZSiPS ul. Bankowa 8 sala 1

Słocka Laura

l.slocka@pceikk.pl

tel. 757351864

 

Kształcenie zawodowe

 

Środa 15.00-16.00

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11            

Awans zawodowy

Środa 13.30-14.30

PZSiPS u. Bankowa 8 sala 118

Sozańska-Kut Aleksandra

a.sozanska-kut@pceikk.pl

tel. 757351864

Muzyka

 

Środa 15.00-16.00

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11      

Czwartek 14.00-15.00

SP 2 ul. Słowackiego 2

aula II piętro

Subik Maria

m.subik@pceikk.pl

tel. 757351864

Matematyka

 

Czwartek 15.00-16.00

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Środa 15.30-16.30

SP 4 ul. Bielska 5 sala 217

Zarzycki Zdzisław

z.zarzycki@pceikk.pl

tel. 757351864

Fizyka

 

Środa 15.00-16.00

PCEiKK

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

Poniedziałek 14.15-15.15

I LO

ul. H i W. Tyrankiewiczów 11 sala 217

PLAN PRACY KONSULTANTA

 

Cezariusz Rudyk

c.rudyk@pceikk.pl

tel. 757351864

Projekty Piątek 13.00-14.00 PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11

 

Wsparcie edukacyjne w czasie nauczania zdalnego i nie tylko

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19.  e-book

Jak wspierać uczniów po roku pandemii?  e-book

Szkoła ponownie, czy szkoła od nowa? e- book

Nastoletnia depresja. e- book

Rola pracowników oświaty w promocji zdrownia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestruktywnym u młodzieży. e - book

Nauczyciel odporny na kryzys - o budowaniu rezyliencji. webinarium

NEURODYDAKTYKA

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

NASTOLATKI W WIRTUALNYM TUNELU

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI

JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

SIŁA RÓŻNORODNOŚCI 

 

Wsparcie dla Nauczycieli

Uczeń z Ukrainy

SYSTEM SZKOLNICTWA W UKRAINIE

MATERIAŁY EDUKACYJNE

ORGANIZOWANIE NAUKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

ROZPORZĄDZENIE MEiN

UCZEŃ Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

JĘZYK UKRAIŃSKI - MATERIAŁ SZKOLENIOWY

PODSTAWY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA NAUCZYCIELI Z UKRAINY

WIELOKULTUROWOŚĆ

SCENARIUSZE LEKCJI

INFORMACJE DLA RODZICÓW Z UKRAINY

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

BANK POMOCY

WSPARCIE WYCHOWAWCZE

BIBLIOTEKI DLA UKRAINY

ROZMÓWKI

WSPARCIE W NAUCE

PORADNIK - JĘZYK POLSKI

PORADNIK - HISTORIA

PORADNIK - MATEMATYKA

PORADNIK WYCHOWAWCZY

PORADNIK - BIOLOGIA

UKRAIŃSKIE PROGRAMY NAUCZANIA I SPOSOBY ICH TŁUMACZENIA

 

 

Data dodania: 2017-01-12 21:25:32
Data edycji: 2023-01-16 14:16:13
Ilość wyświetleń: 4371

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook