Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkolenie - kształcenie kompetencji kluczowych.

Inauguracja szkoleń w PODN

Rozpoczynamy realizację form doskonalenia, poprzedzonych badaniami potrzeb szkoleniowych przeprowadzonymi wśród nauczycieli szkół i placówek Powiatu Bolesławieckiego.

 

Temat szkolenia: Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

 

Termin: 09.11.2020 r., 12.11.2020 r., 16.12.2020 r. Szkolenie on-line.

 

Cel szkolenia:  Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na ich kształtowanie. Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania i wychowania.

 

Program szkolenia:

Profil kompetencyjny nauczyciela. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2018 roku. Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego, określone w podstawie programowej. Efektywne metody kształcenia kompetencji kluczowych. Zadania nauczycieli w zakresie realizacji procesu kształtowania kompetencji, w tym: tworzenie planów dydaktycznych uwzględniających rozwijanie kompetencji kluczowych, prowadzenie procesu dydaktycznego uwzględniającego realizację kompetencji, monitorowanie i ewaluacja w zakresie kształtowanych kompetencji na kolejnych etapach.

 

Trenerka prowadząca szkolenie: Marta Kobza

Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego
w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Trenerka prowadzące szkolenia i doradztwo w ramach projektu „Kompleksowy program wspierania dolnośląskich szkół” oraz „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM” Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Współautorka programu oraz pakietów szkoleń i doradztwa „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” . Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).

Data dodania: 2020-11-14 12:00:46
Data edycji: 2020-11-16 15:53:37
Ilość wyświetleń: 129

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook