Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Lekcja on-line - Historia Polski dźwiękiem malowana.

Serdecznie zapraszamy na lekcję pokazową on-line „Historia Polski dźwiękiem malowana”.

Lekcja online odbędzie się 17 marca 2021 r. o godz. 18:30; czas trwania – ok 60 min.; platforma Moodle PCEiKK.
Podczas lekcji zaprezentujemy dzieje Polski z perspektywy wydarzeń historycznych i muzycznych. Pokażemy jaki wypływ miała historia na muzykę i muzyka na historię pomiędzy średniowieczem a XX wiekiem, jaką rolę odgrywała muzyka w poszczególnych epokach, jak traktowano artystów dawniej, a jak dziś.
Lekcję poprowadzą dolnośląscy doradcy metodyczni:
•    Aleksandra Sozańska-Kut – doradca metodyczny muzyki
•    Paweł Piecyk – doradca metodyczny historii.
Po webinarium będzie udostępniony konspekt lekcji wraz z plikami nagrań. Będzie go można zastosować podczas zajęć szkolnych.

Prowadzący:
Aleksandra Sozańska-Kut - Nauczyciel muzyki, pedagog, logopeda, wokalistka, terapeuta głosu.

Ukończyłam Akademię Muzyczną we Wrocławiu, logopedię, zarządzanie oświatą, szkolenia, kursy i warsztaty związane z muzyką, logopedią, wokalistyką oraz  rehabilitacją głosu. Na co dzień współpracuję z lokalnymi ośrodkami kultury, szkołą muzyczną; aktywnie uczestniczę w życiu muzycznym miasta i województwa; organizuję spektakle, przedstawienia, musicale; pracuję jako juror w konkursach wokalnych, recytatorskich na terenie Dolnego Śląska; prowadzę szkolenia, warsztaty  z zakresu higieny pracy głosem, emisji głosu; wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów prowadzę pokazowe zajęcia muzyczne łączące w sobie muzykę, matematykę, historię, fizykę, język polski, czy plastykę. Muzyka jest szczególnym przedmiotem, stymulującym wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Pełni funkcje: wychowawczą, poznawczą, kształcącą, kompensacyjno- terapeutyczną, estetyczną, integrującej, kreacyjną, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka.

Paweł Piecyk - historyk.  

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Bezpośrednio po ukończeniu studiów znalazłem zatrudnienie w Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich, gdzie pracowałem przez osiem lat. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim. W trakcie pracy ustawicznie podnosiłem swoje kompetencje zawodowe, kończąc studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne. Wielokrotnie brałem udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, między innymi było to dwuetapowe szkolenie z zakresu ewaluacji „Nauczyciel Badacz” oraz oceniania wspierającego rozwój ucznia. Staram się ciągle poszukiwać nowych metod nauczania i przekazywania wiedzy. Często porównuję rożne koncepcje metodyczne, czerpiąc z nich najbardziej korzystne dla moich uczniów rozwiązania. Najcenniejsze są dla mnie te elementy które pobudzają ich do samodzielnego i krytycznego myślenia.

W celu dokonania zapisu proszę uzupełnić i odesłać  zgłoszenie na adres: sekretariat@boleslawiec.pceikk.pl

 

https://unsplash.com/@spencerimbrockphoto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Data dodania: 2021-03-15 13:54:25
Data edycji: 2021-03-15 14:02:02
Ilość wyświetleń: 134

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook