Czcionka:

A+A-

Kontrast:

„Polimusic Bolesławiec 2021”

I Polikulturowy Przegląd Muzyki mieszkańców Bolesławca i okolic pochodzących spoza Polski

Bolesławiec i okolice to miasto otwarte na tych, którzy chcą tu mieszkać i pracować, niezależnie skąd pochodzą. Mają tu szansę rozwijać się, uczyć, brać czynny udział w życiu mieszkańców, kultywować swoje zwyczaje, kulturę, język.  Od wielu lat jest zamieszkiwane przez ludność pochodzącą z różnych stron świata: z terenów byłej Jugosławii, dawnych Kresów Wschodnich, Ukrainy, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów.

     Każde z tych miejsc – krajów ma swoją odrębną kulturę muzyczną przejawiającą się w stylu, strojach, tańcu, gwarze, języku, instrumentach, sposobie śpiewania. Jest ona bardzo różnorodna, unikatowa, interesująca i warta zaprezentowania szerszej publiczności.             

      Stało się to główną przyczyną powstania pomysłu zorganizowania polikulturowego przeglądu muzycznego, w ramach którego będzie można zaprezentować swoją rodzimą muzykę w oryginalnym języku, stylu, strojach.

     Przegląd ten kierowany jest do osób, których rodziny osiedliły się tutaj, przeprowadzając się z innego kraju i nadal kultywują zwyczaje pochodzące z ich rodzinnych stron. /Strategia rozwoju oświaty – 2021 – mniejszości etniczne/

 

Cele:

  • Prezentacja muzyki etnicznej pochodzącej z kraju przodków /również stylizowanej/,
  • Rozpowszechnianie kultury, sztuki, tradycji, języka, strojów, tańca, śpiewu, instrumentów z różnych kręgów kulturowych,
  • Integracja różnych środowisk poprzez sięganie do ich tradycji i korzeni,
  • promowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne kultury,
  • kształtowanie wrażliwości przez kontakt z muzyką,
  • konsolidacja środowisk różnych kulturowo,
  • rozwijanie uzdolnień muzycznych,
  • doskonalenie znajomości językowych,
  • rozbudzanie aktywności twórczej.

Termin: 26 września 2021 – w ramach Dni Miasta

 

Organizatorzy:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
 
 
 
Data dodania: 2021-09-07 14:26:32
Data edycji: 2021-09-08 14:49:25
Ilość wyświetleń: 141

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook