Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pomoc psychopedagogiczna na start!

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki, na bezpłatne szkolenie o tematyce  "Pomoc psychologiczna na start".
Termin: 27.09.2021 r.
Godzina: 16.00
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Szkolenie on-line na platformie  Moodle.
Prowadzący: Marcin Kuc - pedagog terapeuta - socjoterapeuta i TUS, interwent kryzysowy, coach, doradca zawodowy.

Program szkolenia:
1. Wyrywkowy obraz współczesnej młodzieży - psychotraumatologia i interwencja kryzysowa, metody: wykład, projekcja filmów, ćwiczenia grupowe, dyskusja.
2. Organizacja wsparcia i pomocy i form współpracy psychopedagogicznej na terenie szkoły i poza nią - sieciowanie się i współpraca również on-line, metody: wykład, przykłady ćwiczeń, dobrych praktyk, dyskusja, prezentacja narzędzi pracy on-line.
3. Podsumowanie spotkania, wspólne wnioski - praca w grupach i na forum.

Skan zgłoszenia z pieczęcią i podpisem dyrektora proszę przesyłać elektronicznie na adres e-mailowy: sekretariat@boleslawiec.pceikk.pl do dnia 20 września do godz. 15.30.

 

Data dodania: 2021-09-08 14:42:08
Data edycji: 2021-09-08 14:49:16
Ilość wyświetleń: 40

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej