Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Powiat Bolesławiecki wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu wziął udział w „Projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej”, polegającym na badaniu oraz opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie, międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

4 listopada 2023 r. w Teatrze Starym odbyła się konferencja podsumowująca projekt innowacyjno-wdrożeniowy, którego głównym celem jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka i Sylwię Brońską – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zabierali głos zaproszeni goście: Jan Kosiński – Gortych - Radca w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej, dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak, dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, dr Radosław Piotrowicz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Mateusz Baczyński – lekarz psychiatra, Natalia Kołcio – psycholog, psychoterapeuta. Wykłady dotyczyły m.in. planowanych i realizowanych działań podejmowanych przez MEiN w kontekście modelu wsparcia międzysektorowego, budowania lokalnej sieci wsparcia dziecka, ucznia i rodziny z wykorzystaniem zasobów międzysektorowych, rozpoznawania potrzeb uczniów i wsparcia w środowisku szkolnym.

O doświadczeniach z wdrażania modelu w powiecie bolesławieckim opowiadały panie Ewa Alf  - psycholog PPP w Bolesławcu, Anna Rembacz- Burniak – pedagog PPP w Bolesławcu oraz Aleksandra Lejczak – psycholog PPP w Bolesławcu.

 

Udostępniamy Państwu dodatkowe materiały wskazane przez prowadzących poszczególne wykłady.

Materiały łatwe do czytania i zrozumienia

Edukacja w zasięgu ręki

PROJEKT Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Data dodania: 2023-11-16 11:24:10
Data edycji: 2023-11-16 11:51:48
Ilość wyświetleń: 78

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej