Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROJEKTY UNIJNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY UNIJNE - KROK PO KROKU

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń online dotyczących realizacji projektów unijnych w szkołach.
Tytuł: „Projekty unijne krok po kroku”
Forma: on-line -  platforma ZOOM.
Prowadzący: Cezariusz Rudyk oraz zaproszeni goście.

Szkolenie realizowane będzie  w trzech modułach po 60 minut z udziałem specjalistów realizujących i kontrolujących projekty unijne. Szkolenie będzie interaktywne z możliwością zadawania pytań oraz prezentacją własnych doświadczeń
Program spotkania I  - 10 lutego 2021 r  godz.15.00
1.    Nowe perspektywy finansowe dla projektów unijnych na lata 2021-2027
2.    Komisja Oceny Projektów (KOP) – w jaki sposób ocenia się projekty.
3.    Pierwszy krok w projekcie – Diagnoza potrzeb edukacyjnych.
4.    Dyskusja.
5.    Zakończenie spotkania.

Program spotkania II – 24 lutego 2021 r. godz.15.00
1.    „Projekt unijny krok po kroku” – prezentacja multimedialna z pokazem dokumentów źródłowych.
2.    Prezentacja doświadczeń uczestników w realizacji projektów – maksymalnie 2 osoby po 5 minut wystąpienia.
3.    Realizacja projektów unijnych w praktyce.
4.    Dyskusja uczestników.
5.    Zakończenie spotkania

Program spotkania III  - 3 marca 2021 r. godz.15.00
1.    Kontrole projektów unijnych.
2.    Najczęstsze błędy popełniane w realizacji projektów unijnych.
3.    Prezentacja doświadczeń uczestników w realizacji projektów
4.    Dyskusja uczestników.
5.    Zakończenie i podsumowanie cyklu spotkań.
6.    Wypełnienie karty ewaluacji szkolenia i przesłanie do PCEiKK.

Uczestnicy szkolenia otrzymają :
     Instrukcję instalacji i logowania do programu ZOOM.
     Instrukcję obsługi programu ZOOM.
     Kody aktywujące do spotkań.
     Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
     Certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 15 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę zgłoszenia z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły prosimy przesyłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@boleslawiec.pceikk.pl

ZGŁOSZENIE

 

https://unsplash.com/@christianlue?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Data dodania: 2021-01-27 11:25:14
Data edycji: 2021-02-01 12:00:07
Ilość wyświetleń: 92

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook