Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Przetargi

Data

 

08.01.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: „Usługa szkoleniowa w formie dodatkowych zajęć zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” nr KZSU.ZP.P.1.2019,

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 1A - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 1B - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 1C - wykaz osób dla co najmniej 2 osób,

Załącznik nr 1D - wykaz osób dla co najmniej 1 osoby.

10.01.2019r.

Modyfikacja nr 1 ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: „Usługa szkoleniowa w formie dodatkowych zajęć zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” nr KZSU.ZP.P.1.2019

14.01.2019r.

Pytanie nr 1 do ogłoszenia nr KZSU.ZP.P.1.2019: Czy załącznik 1 c wypełnić trzeba tylko dla części 2 i 3 czy dla wszystkich? Podane pozycje spawania według wytycznych obejmują kurs podstawowy i ponadpodstawowy co wiąże się z podwójnym egzaminem, teraz pytanie czy 170 godzin obejmuje 2 szkolenia plus cięcie plazmom?

Pytanie nr 2 do ogłoszenia nr KZSU.ZP.P.1.2019: 1. Proszę o określenie podstawy łączenia kursu prawa jazdy kat. C i kat. CE w jednym kursie z kwalifikacją wstępną? 2. Czy osoby kierowane na kurs kat. C będą rozpoczynać kurs kwalifikacji wstępnej? 3. Jaki czas szkolenia przewidują Państwo dla trzech wskazanych kursów dla każdej z wyodrębnionych grup, aby wszystkie osoby kierowane na kursy ukończyły je do końca 2020? 4. Czy wskazane szkolenia mogą odbywać się w weekendy?

28.01.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne pod nazwą: „Usługa szkoleniowa w formie dodatkowych zajęć zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” nr KZSU.ZP.P.1.2019

12.02.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne pod nazwą: „Usługa szkoleniowa w formie dodatkowych zajęć zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” nr KZSU.ZP.P.1.2019

15.05.2019r.

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego" nr KZSU.ZP.P.4.2019 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 547519-N-2019 z dn. 15.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki edytowalne:

Załącznik nr 1 - oferta,

Załącznik nr 1A - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 1B - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,

Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 - wykaz dostaw,

Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy.

22.05.2019r.

Pytanie nr 1 zmiana nr 1 do SIWZ do postępowania nr KZSU.ZP.P.4.2019 Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie

Pytanie nr 2 do SIWZ do postępowania nr KZSU.ZP.P.4.2019 Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie

Pytanie nr 3 do SIWZ do postępowania nr KZSU.ZP.P.4.2019 Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie:

27.05.2019r.

Informacja z otwarcia ofert do postępowania KZSU.ZP.P.4.2019 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn." Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego"

06.06.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KZSU.ZP.P.4.2019 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn." Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego"

24.06.2019r.

Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu KZSU.ZP.P.4.2019 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn." Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego"

15.10.2019r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest "Zakup stanowisk do programowania sterowników PLC" nr KZSU.ZP.P.7.2019

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

21.10.2019r.

Pytanie nr 1, 2 do postępowania nr KZSU.ZP.P.7.2019 Treści pytań i odpowiedzi w załączonym piśmie

23.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest "Zakup stanowisk do programowania sterowników PLC" nr KZSU.ZP.P.7.2019

31.10.2019r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym z oprzyrządowaniem diagnostycznym" nr KZSU.ZP.P.8.2019

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

06.11.2019r.

Pytanie nr 1 do postępowania nr KZSU.ZP.P.8.2019 Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie

Formularz oferty po zmianach

13.11.2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym z oprzyrządowaniem diagnostycznym" nr KZSU.ZP.P.8.2019 w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego"

23.12.2019r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z oprzyrządowaniem diagnostycznym" nr KZSU.ZP.P.14.2019

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

31.12.2019r.

Pytanie nr 1 do postępowania nr KZSU.ZP.P.14.2019 Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie: 

Formularz oferty obowiązujący

03.01.2020r.

Pytanie nr 2 do postępowania nr KZSU.ZP.P.14.2019 Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie: 

Formularz oferty po zmianach

08.01.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z oprzyrządowaniem diagnostycznym" nr KZSU.ZP.P.14.2019

Data dodania: 2020-11-16 20:52:14
Data edycji: 2021-01-18 17:21:04
Ilość wyświetleń: 7446

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej