Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SZKOLENIE „Zarządzanie sobą w sytuacji stresu, przeciążenia i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela”

SZKOLENIE „Zarządzanie sobą w sytuacji stresu, przeciążenia i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zarzadzanie sobą w sytuacji stresu, przeciążenia i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela” 

Termin: 06.05.2021 r.

Godzina: 15.30

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Szkolenie on-line Microsoft Teams

Forma doskonalenia bezpłatna dla Nauczycieli placówek, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. W celu zapisania proszę uzupełnić i odesłać pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy (skan) z pieczęcią i podpisem Dyrektora placówki na adres: sekretariat@boleslawiec.pceikk.pl  do dnia 04.05.2021 r. do godziny 15.00.

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. Korzystania z prostych metod radzenia sobie ze stresem.
 2. Działań profilaktycznych zapobiegających skutkom działania w stresie i metod ich wykorzystania.
 3. Rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego.
 4. Radzenia sobie z pierwszymi objawami wypalenia zawodowego.
 5. Umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 6. Stosowania prostych techniki relaksacyjnych.
 7. Stosowania prostych technik automotywacji .
 8. Podnoszenia efektywność własnej pracy.

 

Program, tematyka szkolenia:

 1. Stres i przeciążenie pracą
 • charakterystyka pojęcia stresu
 • definicja, przyczyny i skutki stresu
 • działanie w sytuacjach trudnych: stresu, przeciążenia
 • objawy przeciążenia pracą
 • przeciwdziałanie skutkom przeciążenia pracą
 • prezentacja prostych technik przeciwdziałania skutkom przeciążenia

 

 1. Motywacja i automotywacja
 • motywatory – czym są i jak znaleźć właściwe
 • automotywacja – poszukiwanie „wewnętrznej siły”

 

 1. Relaks proste techniki relaksacji symulacje prostych technik relaksacji – ćwiczenie zespołowe.

Prowadzący: Małgorzata Biarda

Kompetentny, skuteczny, dojrzały biznesowo Trener i Coach Biznesu z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami, szkoleniach i coachingach. Manager z doskonałą znajomością obszaru zarządzania sprzedażą i obsługi klienta, a także ze znajomością obszarów HR, rekrutacji, marketingu. Ekspert zarządzania, sprzedaży, rozwoju, konsultant w zakresie budowania motywacyjnych systemów wynagrodzeń, konsultant kadry menedżerskiej w zakresie budowanie i modernizacji struktur zespołów, motywowania pracowników, ustalania ścieżek rozwoju zawodowego. Właścicielka i Trenerka w Strefie Wsparcia Rozwoju, projekcie, który wspiera zespoły i managerów w przekraczaniu wyznaczonych im celów, szczególnie w obszarze budowania i rozwijania systemów zarządzania, motywowania pracowników, budowania ścieżek rozwoju i kariery. Na swoim koncie ma: ponad  16 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami (sprzedaż, telesprzedaż, customer service, reklamacje, szkolenia i rozwój); ponad 4000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania jakością, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji, motywacji, autoprezentacji, zarządzania czasem; ponad 400 godzin coachingów rozwojowych dla pracowników backoffice, call center, sprzedawców, menedżerów; ponad 300 godzin badań jakości metodą Mystery Client. Dodatkowo Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, Auditor Wiodący SZ BHP wg normy ISO 45001:2018. Jako trenerka, prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), zarządzania BHP (ISO 45001) i zarządzania ryzykiem (ISO 31000), profesjonalnej sprzedaży, obsługi klienta, szeroko pojętej komunikacji i motywacji. Jako Coach, współtworzy repertuar środków oddziaływania menedżerskiego na podległe zespoły w duchu profesjonalnego feedbacku.

 

 

https://unsplash.com/@villxsmil?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Data dodania: 2021-04-22 14:31:12
Data edycji: 2021-04-22 14:37:49
Ilość wyświetleń: 139

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook