Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zakończenie Konkursu Zatrzymać w czasie

Zakończenie Konkursu Zatrzymać w czasie

Informujemy, że termin nadsyłania prac na konkurs literacki Zatrzymać w czasie upływa dnia 26 stycznia 2021 r. 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy sprawili, że ich uczniowie zechcieli wziąć w nim udział, zwłaszcza że jego idea jest niezwykle ważna i pożyteczna ze względów społecznych - zatrzymujemy w nim bowiem czas – nasz czas.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że rezygnujemy z jego drugiego etapu, ponieważ nadal trwające obostrzenia  związane z pandemią wirusa COVID – 19 narzucają na nas pewne rygory sanitarne. Niewskazane jest więc stwarzanie sytuacji, w której uczestnicy konkursu byliby niepotrzebnie narażeni na zakażenie. Nadesłane już do nas prace stanowią wystarczający, a przy tym doskonały materiał literacki, który chcemy na tym etapie rzetelnie i uczciwie ocenić i na tej podstawie wyłonić zwycięzców konkursu. Uważamy, że w tym trudnym czasie zbędne jest przeprowadzanie etapu drugiego. Zwłaszcza że wkrótce, czyli 16 lutego 2021 r. odbędzie się szkolny etap konkurs polonistycznego dla klas VII-VIII „Opowiadanie z nutą optymizmu”, do udziału w którym serdecznie zapraszamy Państwa młodzież, ponieważ można go również potraktować jako jedną z form przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Powiatowa Komisja Konkursowa konkursu „Zatrzymać w czasie” jest w trakcie pracy. Ogłoszenie wyników zgodnie z programem planujemy na 26 lutego 2021 r.

Liczymy na Państwa zrozumienie. Życzymy wiele satysfakcji w pracy z Waszymi uczniami.

 

Dyrektor PCEiKK                                                                       Doradca metodyczny

Katarzyna Reguła                                                                      języka polskiego

                                                                                                     Ewa Ołenicz-Bernacka                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/@jonathanpielmayer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Data dodania: 2021-01-26 11:38:57
Data edycji: 2021-01-26 12:50:41
Ilość wyświetleń: 139

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook