Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Lekcja:Enter na zDolny Śląsk

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, jako Grantobiorca drugiej edycji projektu „Lekcja Enter”  zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” wszystkie szkoły/placówki oświatowe na terenie Dolnego Śląska, które jeszcze nie uczestniczyły w projekcie.

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1.”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Zapisy do bezpłatnego udziału w projekcie  pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” do dn. 15.12.2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 850 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych i certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli.

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, będzie miał wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Korzyści z udziału w ww. projekcie dla nauczyciela to:

  • zdobycie wiedzy o różnorodnych e-zasobach i umiejętności wykorzystywania ich w pracy dydaktycznej,
  • umiejętność pracy w zróżnicowanej grupie pod względem poziomu kompetencji cyfrowych,
  • umiejętność bezpiecznego poruszania się w środowisku cyfrowym,
  • dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie Lekcja: Enter,
  • umiejętność tworzenia e-zasobów na potrzeby zajęć,
  • prawidłowe stosowanie aktywizujących metod nauczania z wykorzystaniem TIK,
  • możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • dostęp do konsultacji z trenerami.

Kontakt dla dyrektorów szkół/nauczycieli:

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław

Dział Organizacji Szkoleń: tel. +48 508 691 035,

dos@dodn.dolnyslask.pl

 

photo: https://unsplash.com/@syedmohdali121?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Data dodania: 2020-12-04 10:26:44
Data edycji: 2020-12-04 11:26:26
Ilość wyświetleń: 145

“W pracy nauczyciela uczenie się jest  równie ważne jak uczenie innych”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook